Privatumo politika

UAB „Windfarm Akmenė One“ ir UAB „Windfarm Akmenė Two“

Ši Privatumo politika taikoma asmens duomenų tvarkymui interneto tinklapyje https://uab-windfarm.com (Tinklapis), kurį vykdo UAB „Windfarm Akmenė One“ ir UAB „Windfarm Akmenė Two“, Gedimino pr. 9 LT-01103 Vilnius, Lietuva, (Valdytojai).

Šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija, kaip reikalaujama Europos Sąjungos bendrajame duomenų apsaugos reglamente 679/2016 (BDAR), ir aprašomos asmens duomenų tvarkymo praktikos ir tikslai.

Valdytojai tvarko asmens duomenis vadovaudamiesi BDAR ir taikoma nacionaline teise. Ši Privatumo politika yra skirta padėti mums tvarkyti asmens duomenis teisėtai, sąžiningai, skaidriai, saugiai, kruopščiai ir apsiribojant būtinais tikslais. Jeigu nėra nurodoma kitaip, šioje Privatumo politikoje esantys terminai ir apibrėžimai naudojami vadovaujantis BDAR 4 straipsniu.

Valdytojai tvarko jūsų asmens duomenis bendrai, remdamiesi BDAR 26 straipsniu, ir Valdytojai kartu nustato jūsų asmens duomenų, surinktų Tinklapyje, tvarkymo tikslus ir priemones. Valdytojai sudarė bendrų valdytojų sutartį. Šios sutarties tikslas yra užfiksuoti, kuris iš dviejų Valdytojų prisiima kuriuos teisinius įsipareigojimus. Galite pasinaudoti BDAR numatytomis savo teisėmis kiekvieno Valdytojo atžvilgiu.


1. DUOMENYS, TIKSLAI IR PAGRINDAI

Kreipimosi forma
Tinklapio lankytojai gali pateikti klausimus Valdytojams dėl mūsų paslaugų ir produktų užpildydami kreipimosi formą. Kreipimosi formoje pateikti jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, bendrovė, pareigos, telefonas, el. paštas) bus tvarkomi atsakymų į jūsų klausimus ir informacijos pateikimo tikslu. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi jūsų sutikimo pagrindu, kurį pateikiate kreipimosi formoje.

Asmens duomenų pateikimas yra reikalavimas, kuris turi būti vykdomas, kad galėtumėte pateikti savo klausimą, o nepateikus šių duomenų, mes negalėsime atsakyti į jūsų klausimus arba pateikti atitinkamą informaciją.

Prisijungimas ir energijos gamyba
Tinklapio lankytojai gali prisijungti prie duomenų kambario sąsajos ir jų įmonės paskyros, kad patikrintų vėjo energijos turbinų esamą ir buvusią energijos gamybą. Valdytojai tvarkys prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu.

Asmens duomenų pateikimas yra reikalavimas, kuris turi būti vykdomas, kad būtų sudaroma sutartis. Nepateikus jūsų duomenų, mes negalėsime sudaryti su jumis sutarčių ir teikti jums savo paslaugų.

Tiesioginė rinkodara
Mes tvarkysime jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, interesus) tam, kad informuotume jus apie mūsų produktus ir paslaugas bei pateiktume kitą aktualią informaciją. Jūs gausite rinkodaros informaciją iš mūsų, jeigu užsisakysite mūsų biuletenį arba kitus pranešimus. Taip pat, jeigu užpildysite rinkodaros anketas, kurias pateikiame apsilankius renginiuose. Jūsų asmens duomenys šiuo tikslu bus tvarkomi sutikimo arba teisėto intereso pagrindu (informacijos teikimas esamiems klientams).

Šios asmeninės informacijos pateikimas nėra privalomas, tačiau jeigu jos nepateiksite, mes negalėsime informuoti jūsų apie prekes, paslaugas ir kitas aktualias naujienas.

Stebėjimas vaizdo kameromis
Mes naudojame uždaros televizijos sistemos (CCTV) kameras savo patalpose ir teritorijoje. Šio stebėjimo vaizdo kameromis tikslas yra užtikrinti mūsų darbuotojų, klientų ir kitų asmenų bei turto apsaugą, užkirsti kelią nusikaltimams ir nustatyti pažeidėjus. Jūs būsite informuojami apie stebėjimą vaizdo kameromis ženklais, esančiais prie įėjimų į filmuojamas teritorijas ir patalpas.

Į darbo vietas kandidatuojančių asmenų atranka
Mes tvarkysime jūsų asmens duomenis (pavardę, vardą, gimimo datą, telefono numerį, el. pašto adresą, miestą, išsilavinimą, darbo patirtį, pageidaujamas pareigas, rekomendacijas, testų rezultatus, vertinimus, kvalifikacijas, profesinius įgūdžius, asmenines savybes ir kitą jūsų pateiktą informaciją) darbuotojų paieškos tikslais. Kai teikiate prašymą priimti į darbą, neteikite perteklinės informacijos, kurios nereikalaujame. Teisinis pagrindas duomenų tvarkymui yra jūsų sutikimas, kurį išreiškiate kandidatuodami į darbo vietą.

Ši informacija yra būtina kandidatų atrankos procese ir jos nepateikus mes negalėsime jūsų įtraukti į atitinkamą atrankos procesą.

Tinklapio naudojimas
Mes renkame asmens duomenis mūsų Tinklapyje esančių slapukų pagalba. Dėl daugiau informacijos žiūrėkite mūsų Slapukų politiką čia.

2. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIAI

Mes saugome asmens duomenis tik tiek, kiek yra reikalinga arba būtina jų tvarkymo tikslu. Galite pateikti užklausą dėl išsamių duomenų saugojimo sąlygų.

Mes saugome jūsų asmens duomenis, pateiktus mūsų kreipimosi formoje, atsakymų į jūsų klausimus ir aktualios informacijos pateikimo laikotarpį bei 2 metus po to.

Mes saugosime prisijungimo informaciją kartu su informacija ir asmens duomenimis iš mūsų sutarties, kurie yra saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų po to.

Mes saugosime jūsų asmens duomenis, naudojamus tiesioginės rinkodaros tikslais, 3 metus, jeigu neatšauksite savo sutikimo anksčiau.

Mes saugome vaizdo stebėjimo įrašus 1 mėnesį.

Į darbo vietas kandidatuojančių asmenų duomenys bus tvarkomi kandidatų atrankos proceso laikotarpį, nebent gausime jūsų sutikimą saugoti asmens duomenis ilgesnį laikotarpį.

Mes saugome slapukų pagalba surinktus duomenis laikotarpius, kurie nurodyti čia pateiktoje mūsų Slapukų politikoje.

3. JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite šias teises savo asmens duomenų, kuriuos tvarko Valdytojai, atžvilgiu:

1) teisę susipažinti su asmens duomenimis;
2) teisę atšaukti sutikimą;
3) teisę ištaisyti duomenis;
4) teisę ištrinti duomenis;
5) teisę apriboti duomenų tvarkymą;
6) teisę į duomenų perkeliamumą;
7) teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
8) teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis asmeniškai kreipdamiesi į bet kurį iš Valdytojų ir pateikdami savo asmens tapatybės dokumentą (pasą, tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą) arba atsiųsdami elektroniniu parašu pasirašytą savo prašymą el. paštu . Prašome atkreipti dėmesį, kad jums gali reikėti pateikti papildomą informaciją savo tapatybės patvirtinimui. Mes pateiksime atitinkamus atsakymus ir/arba įrašus nepagrįstai nedelsdami ir bet kuriuo atveju per vieną mėnesį nuo jūsų prašymo gavimo.

Mes pateiksime jums patvirtinimą dėl veiksmų, kurių ėmėmės atsakydami į jūsų prašymą (pavyzdžiui, patvirtinimą apie duomenų ištrynimą). Mes taip pat informuosime jus, jeigu negalėsime įvykdyti tam tikro prašymo, o taip pat tokio sprendimo priežastis.

Mes pasiliekame teisę atmesti prašymus, kurie nepagrįstai kartojasi, yra pertekliniai arba akivaizdžiai nepagrįsti, arba nustatyti protingą mokestį tokiems prašymams.

4. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Mes perduosime jūsų asmens duomenis:

  • Teisės konsultantams, kurių paslaugoms reikalingi jūsų asmens duomenys;
  • Kitoms bendrovėms, kurios teikia paslaugas jūsų prašymu: IT paslaugų teikėjams, kurie tvarko mūsų duomenų bazes ir programinę įrangą, auditoriams, atliekantiems mūsų patikrinimą, kuriam taip pat reikalinga prieiga prie jūsų duomenų, rinkodaros paslaugų bendrovėms, padedančioms siųsti jums naujienlaiškius, ir kitą informaciją ir kitiems paslaugų teikėjams vykdant jų veiklą.

5. Asmens duomenų nepateikimo pasekmės

Mes ir mūsų paslaugų teikėjai renka jūsų asmens duomenis, numatytus šioje Privatumo politikoje tam, kad teiktų jūsų pageidaujamas paslaugas arba kadangi mums reikalingi jūsų asmens duomenys sudaryti sutartį su jumis, arba mes teisiškai privalome tai atlikti. Jeigu jūs nepateiksite mūsų prašomų asmens duomenų, mes negalėsime teikti jums jūsų prašomų paslaugų arba sudaryti sutarties su jumis.

6. Galiojimas ir pakeitimai

Ši Privatumo politika galioja nuo 2019 m. […] d. Jeigu pakeisime šią Privatumo politiką, mes paskelbsime jos atnaujintą versiją mūsų Tinklapyje. Privatumo politikos pakeitimai ir papildymai įsigalioja juos paskelbus mūsų tinklapyje.

 

Nori sužinoti daugiau?

Susisiek su mumis