Lietuva

Patogi vieta Šiaurės
Europos centre

DIDELIS VĖJO GREITIS

Puikios vėjo sąlygos Baltijos jūros pakrančių zonos projekto vietoje (8,2 m/s)

AUKŠTAS POLITINIS
IR EKONOMINIS STABILUMAS

Didelis prognozuojamas BVP augimas | Narystė ES, EBPO, NATO | Vakarų standartai

GERAI IŠVYSTYTOS ELEKTROS
TINKLO JUNGTYS

Energija prekiaujama tarptautiniu mastu „Nord Pool“ rinkoje, kuri yra didžiausia ir likvidžiausia Europos energijos rinka

AMBICINGI ATSINAUJINANČIOSIOS
ENERGIJOS GAMYBOS TIKSLAI

45 % elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių iki 2030 m. (šiuo metu 22 %) | 2025 m. planuojamas pagaminti metinis elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis sudaro 5 TWh (status quo: 2.9 TWh)

Makroekonomika

AUKŠTAS POLITINIS IR
EKONOMINIS STABILUMAS

NUMATOMAS STIPRUS BVP AUGIMAS

ir mažas valstybės skolos lygis

INVESTICINĖS KLASĖS ŠALIS

klasifikuojami per „Moody's“, „Fitch“, „S&P“

POLITIŠKAI STABILI ŠALIS

su naryste ES, EBPO, NATO

JOKIOS UŽSIENIO MAINŲ RIZIKOS

dėl integracijos į euro zoną

VAKARŲ STANDARTAI

ir aiški verslo aplinka

Energetikos politika

Lietuva siekia prisijungti prie decentralizuotos Europos energetikos sistemos ir priimti aiškius Europos energetikos sistemos valdymo standartus. Svarbiausias „Litgrid“ (nacionalinio perdavimo sistemos operatoriaus) strateginis prioritetas yra integracija į Europos energetikos sistemą.

Atsinaujinančios energijos tikslų pasiekimai

45 %

IŠ ATNAUJINANČIOS ENERGIJOS
IKI 2030 M. (STATUS QUO: 22 %)


2025 M. PLANUOJAMAS PAGAMINTI
METINIS ELEKTROS ENERGIJOS IŠ
ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ KIEKIS
SUDARO 5 TWH
(STATUS QUO: 2.9 TWh)

 

IŠ VISO 2019 M.SUVARTOTA ENERGIJOS

12.983 TWh

NETO IMPORTAS

72 %

9.344 TWh

NETO IMPORTO PADIDĖJIMAS

23 %

TARP 2014 (7.623 TWh)
IR 2019 M. (9.344 TWh)SAVA GAMYBA

28 %

3.639 TWh

 

Šia energija prekiaujama
tarptautinėje biržoje
„Nord Pool Market“.
Didžiausia ir likvidžiausia
Europos energijos rinka.
 

Energetikos politika

Lietuva siekia prisijungti prie decentralizuotos Europos energetikos sistemos ir priimti aiškius Europos energetikos sistemos valdymo standartus. Svarbiausias „Litgrid“ (nacionalinio perdavimo sistemos operatoriaus) strateginis prioritetas yra integracija į Europos energetikos sistemą.

Atsinaujinančios energijos tikslų pasiekimai

45 %

IŠ ATNAUJINANČIOS ENERGIJOS IKI 2030 M. (STATUS QUO: 22 %)

 

2025 M. PLANUOJAMAS PAGAMINTI METINIS ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ KIEKIS SUDARO 5 TWH (STATUS QUO: 2.9 TWh)

 

IŠ VISO 2019 M.SUVARTOTA ENERGIJOS

12.983 TWh

NETO IMPORTAS

72 %

9.344 TWh

SAVA GAMYBA

28 %

3.639 TWh

NETO IMPORTO PADIDĖJIMAS

23 %

TARP 2014 (7.623 TWh)
IR 2019 M. (9.344 TWh)

 

Šia energija prekiaujama tarptautinėje biržoje „Nord Pool Market“. Didžiausia ir likvidžiausia Europos energijos rinka.

 

Nori sužinoti daugiau?

Susisiek su mumis